Nitro počítače

PC

Počítače způsobily závratný převrat ve vědě, díky novým technologiím docházelo k novým objevům a novému pohledu na svět, dalo by se říci, že počítače přeformovali celou společnost a to jak chápou nynější svět.
Když se řekne počítač tak většina laiků si asi představí pouze kouzelnou skřínku, která přijímá rozkazy a dává výsledky. Ve skutečnosti jde ale o složitou kombinaci nejrůznějších komponentů, tak zvaného hardware a software.
programový kód
Hardwarem se označují především pevné komponenty, každou pevnou součástku, která v zásadě vytváří nám známí počítač. Patří sem grafická karta zprostředkovávající, grafické rozhraní, námi viditelnou podobu. Procesor, mozek celého počítače, řídí všechny procesy, odehrávající se v počítači ve zkratce CPU, dále sem patří motherboard neboli základní deska. Ta zajišťuje, aby bylo vše náležitě propojeno, díky ní dochází k přenosu dat z jedné komponenty k druhé. Také sem patří, různá externí zařízení jako například monitor, klávesnice, myš, fax, tiskárna nebo dokonce disk či fotoaparát.  
Na druhou stranu software by se dal chápat jako taková duše počítače, jedná se o všechny programy nahrané do našeho milovaného zařízení. Řekneme-li slovo software, musíme zmínit i operační systém, to je hlavní program, který ovládá náš počítač. Do něj se dále instalují zbylé programy, které ho využívají pro svoji správnou funkci. Mezi ty neznámější patří například Windows, či operační systémy firmy Apple. Dalším operačním systémem, který stojí za zmínku je freewarový systém Linux.
nejrůznější počítačová hardware
Mezi software můžeme dále řadit různé kancelářské programy (balíky) Office, to jsou programy, které nám umožnují pracovat s textem, tabulkami nebo s prezentacemi. Za zmínku stojí například MS Office, nebo neplacená verze Open Office. Také sem spadají nejrůznější antivirové programy, firewally, prohlížeče, přehrávače hudby a videí.
Počítač je tedy mnohem více, než se zdá, jedná o sofistikovanou technologii, která se souhrnně označuje pojmem IT, a která je zkoumána stejnojmenným oborem.