Mami, tati – jsem gay

Muži

Žijeme v době, ve které lidé, jenž cítí hluboké city k osobám stejného pohlaví, již nejsou společensky odsuzováni a fyzicky trestáni. Nejtěžší zkouškou ve svém životě je přiznat si, že jste jiný nebo jiná. Lidé už od útlých let mají nádhernou představu, že se jednou zamilují, vezmou se, založí rodinu a společně také počkají, až je doženou konečné dny. Takováto představa o rodině v 21. století nabírá zcela jinou perspektivu. Už nezbytně nutně nemusí jít o heterosexuální páry, nýbrž i homosexuálové mohou zažít tento život. 
 líbající se ženy

Těžký coming out

V životě gaye či lesby je nejtěžším úkolem přiznat si, kdo vlastně jsou. Až 78% homosexuálních párů objeví svou orientaci ve věku 12 – 18 let. Ze začátku je to velice tvrdý boj. Jakmile se s tímto faktem jedinec smíří, přichází na řadu to oznámit svému okolí. Tento proces se nazývá „coming out“. Ze začátku je to velice těžké, nicméně jakmile člověk zjistí, že o nic nejde, přiznávání se lidem je pak více snadnější.
duhová vlajka
Kluk nebo děvče také tímto procesem zjistí, jací jsou vlastně jeho nebo její přátelé. Lidé, kteří budou zásadně proti tomu, aby jejich známý byl na stejné pohlaví, se nyní zdáti být falešný přítel. Jakmile coming out před přáteli a známými má tento jedinec za sebou, nastává ideální chvíle to oznámit svým rodičům. Je dokázáno, že mnoho rodičů zareaguje na tento fakt kladně, a svého potomka podpoří. Pak jsou tu ale i rodiče, kteří se s tím nesmíří a své dítě zavrhnou. To se velice podepíše na psychice onoho jedince.
 

Jak jednotlivec pozná, že je gay?

U každého se to projevuje odlišně. Někdo celé sny probdí nad mužskými tvary, někdo si vytváří sexuální fantazie a někdo jednoduše dá na své srdce, na své city. Jedno je nutné si však ujasnit – homosexualita není žádný defekt na psychice, ani ve vychování. Mnoho rodičů se viní za to, čím jejich dítě je. Člověk se tak narodí, a nic to nezmění. Zbývá se pouze s touto pravdou smířit.
 gayové při západu

Život jako každý jiný

Ačkoliv gay dává po milostné a sexuální stránce přednost mužům a ženy lesbám, nedělá to z této bytosti nic odlišného. Je to člověk jako každý jiný, a i on nebo ona může vést stejný život jako běžný heterosexuální pár. Co se týče rodiny, její budování je sice komplikovanější, ale je ověřeno, že i homosexuálové se dokáží postarat o své vlastní děti jako ostatní. Nicméně je smutné, že naše vláda vytrvale odporuje návrhu, aby gayové mohli legálně vstoupit do manželského svazku jako ostatní. Manželství dává mnohem více benefitů, než jak tomu je u registrovaného partnerství. Touto problematikou a otázkami ohledně manželství pro všechny se zabývá organizace Jsme fér.
 
Závěrem bych rád dodal, že gayové a lesby neškodí společnosti takové, jak ji známe. Je třeba se dále posouvat, a nežít stereotypním pohledem na život. Nebojte se změnit život druhým. Zajistěte, aby vaši potomci mohli žít ve světě, kde může existovat láska pro všechny!