Co je pro ženy důležité

Ženy

Základním kamenem pro všechny ženy a muže, kteří spolu chtějí prožít společně život, je partnerská komunikace. Bez ní nemůže žádný plnohodnotný vztah fungovat. Žádné téma by nemělo být tabu. Dávat najevo jeden před druhým city, je spojující prvek. A pokud se o nich naučí dvojice i hovořit, má vyhráno. Což předpokládá, že je zvládnuto i umění jeden druhému naslouchat. Z čehož následně vyplyne pocit, že se spolu cítí šťastně a bezpečně. A vztah se stane útočištěm před obavami a nejistotou. Už při prvních signálech, že se partnerovi všechno nedaří, jak by chtěl a převládnou u něho negativní emoce, je tu spřízněná duše, která natáhne pomocnou ruku. Což vzápětí uvolní atmosféru a vrátí do vztahu klid a pohodu. Poctivost je další devízou, která pomáhá každému páru k rozkvětu. A to nejen pokud jde o záležitosti týkající se vlastního vztahu. Vzájemná upřímnost a pravdomluvnost by měla fungovat i k okolnímu světu.

Partnerská komunikace

Pro ženy to sice nebývá přirozená vlastnost, ale pro soužití v páru je nesmírně důležitá schopnost společně mlčet. Dvojice se tak ujistí ve faktu, že mnohdy není nutné vytvářet aktivity a utrácet peníze za nedůležité návštěvy zábavních parků. Že štěstí je možné užívat v klidu domova. V čase stráveném se svou polovičkou. U párů, které spolu dokáží mlčet se dá předpokládat, že se spolu podle potřeby i společně zabaví a zasmějí. Protože humor je pro všechny vztahy tím nejlepším kořením. Osobní prostor je rovněž jedním z důležitých atributů v každém soužití. Vzájemný respekt je devízou, která vztah posiluje.

Spokojený stárnoucí pár

A schopnost bez svolení druhého nepřekračovat hranice soukromí, je škola na celý život. Protože právo na něho má každý nevyvratitelné. Ctít ho je potřeba jak u partnera, tak u sebe. Vzájemná podpora životních plánů a snů je v opravdovém vztahu naprosto přirozená. V partnerství jde vždycky v první řadě o spolupráci. A to ve všem. Ať už to jsou plány v rozhodování jaké společné bydlení si pořídí, kolik dětí vychovají, jak spolu zvládnou jejich výchovu, v jakém pracovním vytížení se chystají svůj život prožít. Jenom jednotným přístupem se všechno v životě povede.