Proč je pravidelné čištění kanalizace tak důležité

Služby

Když se mluví o kanalizaci, většina z nás ví jen to, že jí tečou odpady z našich domovů, které spláchneme do toalety, umyvadla či vany a které tečou z pračky či myčky nádobí. A také to, že probíhají pod našima nohama.

Větší pozornost jim obvykle nevěnujeme, a obvykle na ně ani nemyslíme. Pro obce a města jsou však skutečně klíčovým problémem, kterým se zabývají prakticky dnes a denně. Fungující kanalizační síť je totiž v dnešní době základem spokojenosti občanů. Proto jí musí být věnována náležitá pozornost.

kanal1

To samozřejmě znamená, že musí být udržována v provozuschopném stavu, a to po celý rok. K tomu jsou nutné její pravidelné prohlídky a čištění. Ty se provádí obvykle jednou za rok, v případě potíží, či pokud je daný úsek extrémně zatížený, tak častěji.

Proč je to ale tak důležité? V případě, že by odtok nefungoval, pak by nastaly poměrně velké problémy. Jedním z těch, které by na nás dopadly asi nejvíce, by byl fakt, že by nefungovalo splachování toalety. A dovedete si představit, že se váš odpad, který vyloučíte, nespláchne několik dní? Zvláště pokud jste vícečlenná rodina?

kanal2

Dále v případě prasknutí by se veškerá znečištěná voda, která normálně putuje do čističky odpadních vod, spolu se vším odpadem, který v ní je, dostala do půdy. Jaké by to mělo následky pro její kvalitu, není třeba říkat. V extrémních případech by byla nutná i její sanace.

Aby se těmto scénářům předešlo, je právě kanalizační síti věnována velká pozornost. Jak již bylo řečeno, prohlídka a čištění kanalizace http://www.kanalizace-instalateri.cz/cisteni-kanalizace probíhají s železnou pravidelností. Prohlídky se provádí dle velikosti a průměru trubky buď osobně, kdy pracovník skutečně sleze dolů, nebo kamerovým systémem.

Čištění pak probíhá buď lidskou silou, nebo pokud se jedná o menší průměr trubky, vysokotlakou hadicí. To vše dohromady zajišťuje, že můžeme i nadále naše odpadky splachovat a řídit se heslem, že sejde z očí, sejde z mysli. A o pohodlí tu jde především.