Jak se Madlenka stala nejvlivnější ženou světa

Ženy

Madeleine Albrightová se narodila 15. května 1937 v Praze. Její otec Josef Korbel byl československý diplomat, což malou Madlenku ovlivnilo asi nejvíce. Rodině se podařilo v roce 1939 odejít do Londýna, kde přežili celou válku. Často v protiletadlovém krytu. Otec, coby pracovník exilové vlády, se aktivně účastnil boje proti nacistům. Po válce se vrátili do Prahy. Ale po únoru 1948 se celá rodina z politických důvodů stěhuje do Ameriky. Po středoškolských studiích využije Madeleine stipendia a absolvuje Wellesley College v oboru politologie. Což se stalo základním kamenem dalšího směřování této výjimečné ženy. Diplomatky, političky a spisovatelky Madeleine Albrightové.

Praha - rodiště Madeleine Albrightové

V roce 1975, po získání doktorátu na Kolumbijské univerzitě, se stává asistentkou senátora Edmunda Muskeho a posléze, do roku 1981, na pozici při Radě národní bezpečnosti vedené Zbigniewem Brzezinskim. Současně působí na akademické půdě v oblasti zahraniční politiky. V roce 1993 ji americký prezident Clinton jmenoval, jako první ženu, do funkce velvyslankyně při OSN, kde sehrála svoji životní úlohu při jeho rozšíření Severoatlantické aliance o země východního bloku. V období let 1997 – 2001 se stává ministryní zahraničí. Její významná a nezastupitelná role, za kterou získala cenu Jana Masaryka, byla při rozšíření NATO o Česko, Polsko a Maďarsko. Přátelství s prezidentem Havlem ji, po odchodu z funkce ministryně zahraničí USA, nabízelo možnost stát se jeho nástupkyní na pozici prezidentky naší republiky. V letech 2003 – 2005 pracuje ve vedení Newyorské burzy, přednáší na univerzitě a stává se předsedkyní Komise pro posílení práv chudých.

Čest její památce

V roce 2012 se na trhu objevuje její kniha Pražská zima. Která si našla spoustu vděčných čtenářů. A stává se tak další z velkého počtu knih této autorky, které byly přeloženy do češtiny. Přesto, že její náročná práce ji často odvolávala do zahraničí, vychovala tři dcery. Se svým manželem – chicagským novinářem, Josephem Albrightem. U příležitosti 20. výročí členství České republiky v NATO dostala od ministra Zahraničních věcí ČR medaili za zásluhy a diplomacii. Mezi další ocenění patří Řád bílého lva v roce 1997, Maďarský záslužný kříž v roce 2000, Řád za zásluhy Polské republiky v roce 2009. A mnohé další, kterými dával svět této výjimečné ženě najevo, že si váží její práce a jejího přispění ke světovému míru. Madeleine Albrightová zemřela 23. března 2022.