Čím nahradit Windows 7?

PC


Jaké jsou možnosti?

Dnešní doba umožňuje spoustu alternativ, jak starý systém Windows 7 nahradit. Pro běžné uživatele jsou myslitelné pouze dvě varianty a to Windows 8, novější Windows 10 anebo pro zkušenější uživatele se nabízí nepřeberné množství tzv. linuxových distribucí, tedy přechod na Linux.
muž se zámkem a s 1 a 0 v pozadí

Windows 8

Tento operaÄní systém (OS) je nicménÄ› taktéž již 8 let starý. Pokud uvažujete nad koupí, dobÅ™e se rozmyslete, zda se vám investice vyplatí. Můžeme oÄekávat, že ve stále rychlejší dobÄ› bude Windows 8 zanedlouho ve stejné roli jako nyní Windows 7 a investice pÅ™ijde vniveÄ.
Cena systému je závislá na verzi Äi zda koupíte samostatnou instalaci nebo spolu se stolním poÄítaÄem nebo notebookem.

Windows 10

Jeho vydání se datuje do roku 2015. Jedná se tedy o nejnovÄ›jší verzi OS od spoleÄnosti Microsoft, kde je již vhodné uvažovat o jeho koupi. PÅ™edpokládaná doba užívání se může pohybovat v řádu 10 let. Jedinou nevýhodou může být nároÄnost softwaru na výkon vaÅ¡eho poÄítaÄe. Spolu s Windows 10 je mnohdy nutné zakoupit i nový hardware, tedy nový poÄítaÄ nebo notebook, což pro mnohé může být pÅ™ekážkou.
Pasivní chladiÄ na motherboardu

Linux

Linuxové distribuce nabízejí nepÅ™eberné množství funkcí a aplikací. Drtivá vÄ›tÅ¡ina je zcela zdarma a vy si můžete vybrat systém, který bude vyhovovat vaÅ¡im požadavkům. Dokonce není nutné poÅ™izovat nový poÄítaÄ, neboÅ¥ jsou na internetu volnÄ› ke stažení i distribuce pro starší poÄítaÄe. Můžete si vybrat i mezi 32 bitovou nebo 64 bitovou verzí.
Komunita kolem linuxových distribucí je velice Å¡iroká. Aktualizace jsou k dispozici téměř každý den. Asi nejznámnÄ›jší je mezi uživateli Ubuntu. Ubuntu má poté mnoho dalších odnoží jako například Bodhi linux. ProÄ jej zmiňuji? Sám jsem stál pÅ™ed dilematem, co dál? Zvolil jsem proto velice jednoduchý a svižný systém, který mi plnÄ› vyhovuje a staÄí na nÄ›j i můj starší notebook.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup