Je vhodné kombinovat metodiku Praha SEO a Praha PPC?

Služby

Cílem každého podniku, bez ohledu na velikost, je dosažení zisku, přičemž ten by se měl postupem času stále zvyšovat. K tomu je však potřeba, aby firma získávala stále nové a nové zákazníky. K tomuto účelu používá nejrůznější formy propagace, z nichž nejznámější mezi širokou veřejností jsou pravděpodobně reklamy.

Obvykle se však nepoužívá pouze jeden jediný způsob, nýbrž jejich kombinace. Příkladem může být reklama v televizi, doplněná tou v tisku. Cílem je pak maximalizovat užitek obou způsobů.

části digitálního marketingu

Je však fakt, že především začínající malé a střední podniky si reklamu nemohou dovolit, tedy alespoň ne v takovém rozsahu, aby skutečně přilákala větší množství zákazníků. Proto používají poněkud jiné metody. Jednou z nich je pak Praha SEO, tedy optimalizace webových stránek tak, aby po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů byly v seznamu výsledků na jednom z prvních míst.

Cílem je zde zvýšit návštěvnost webové stránky firmy. Čím více lidí ji navštíví, tím je pravděpodobnější, že si tam některý z nich něco koupí. A tím se firmě zvýší zisk, což je samozřejmě hlavním cílem jakékoliv propagace.

Další poměrně využívanou metodou je Praha PPC, tedy pay-for-cklick, kdy firma bude mít internetovou reklamu, přičemž pokaždé, když na ni někdo klikne, bude automaticky přesměrován na webovou stránku firmy. Vydělá si tak další peníze a zvýší se jí návštěvnost internetové stránky, což je výhodné z důvodů zmíněných výše.

Avšak firmy jen málokdy používají pouze jeden způsob propagace. Mohou být tedy zkombinovány oba dva výše zmíněné? Popravdě řečeno, ano. Mohou se poměrně dobře doplňovat a zvýšit tak zisk, který bude firma mít z obou dvou.

součásti internetového obchodování

Faktem je, že i když na reklamu neklikneme, stále nám utkví v paměti. Když se tedy ve výsledcích vyhledávání objeví odkaz na její webovou stránku, pak na ni spíše klikneme.

Jak je tedy vidět, obě metody jsou komplementární. Není tedy důvod jich takto nevyužít.